"Usulsüzlükleri 'Yıkama Yağlama' Aracına Dönüşmüştür"

CHP Milletvekili Haydar Akar, Sayıştay'ın görevini tam olarak yapmadığını ileri sürerek, "Sayıştay, denetim organı olmaktan çıkıp, denetçilerin tespit ettiği yolsuzlukları, usulsüzlükleri 'yıkama yağlama' aracına dönüşmüştür" ifadesini kullandı.

18-04-2016


CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, KİT Komisyon toplantılarında etkin ve verimli denetim yapılmadığını, sıkıştırılmış takvim uygulandığını savundu. KİT Komisyonu üyesi olan Akar, "TBMM KİT Komisyonu denetim toplantıları, suya sabuna dokunmayan az sayıda önerinin görüşüldüğü ve AKP'nin çoğunluk oylarıyla kabul edildiği, ibra edildiği, etkisiz denetim süreçlerine dönüştürülmüş durumdadır" dedi. KİT'lerin denetiminin "Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisi'nce Denetlenmesi Hakkında Kanun" ile Sayıştay Kanunu'na göre yapıldığına işaret eden Akar, her iki kanun kapsamında Sayıştay denetçilerinin hazırladığı denetim raporlarının Komisyonda görüşüldüğünü bildirdi.

Denetçilerin hazırladığı raporların Komisyon'a gelmeden önce iki aşamada ayıklandığına değinen Akar, "Birinci aşamanın birinci ayağında, Sayıştay bünyesindeki rapor değerlendirme kurullarında denetçilerin hazırladıkları metinlerdeki yolsuzluk ve usulsüzlük tespitleri ile eleştiriler ya rapordan tamamen çıkarılmakta ya da ikincil öneme sahip iç öneriye dönüşmektedir. Birinci aşamanın ikinci ayağında, raporlardaki can alıcı tespitler AKP'nin Sayıştay'daki siyasi komiserleri tarafından ayıklanmaktadır. İkinci aşamada ise adeta yıkanarak TBMM'ye sunulan raporlarda bir-iki küçük eleştiri ve öneri de alt komisyon toplantılarında gündemden çıkarılmakta" diye konuştu.

Akar, Sayıştay'ın görevini tam olarak yapmadığını ileri sürerek, "Sayıştay, denetim organı olmaktan çıkıp, denetçilerin tespit ettiği yolsuzlukları, usulsüzlükleri 'yıkama yağlama' aracına dönüşmüştür" ifadesini kullandı. Üyelerin sorularının yanıtlanmadığını, bakanlık ve kamu kurumlarının yeterince temsil edilmediğini, Komisyonun kendisine yasayla verilen görevini yerine getirmediğini iddia eden Akar, "TBMM KİT Komisyonu'ndaki görüşmeler, KİT'lerin denetiminin değil, reklamının yapıldığı sürece dönüşmüştür" dedi.

Akar, Soma'da 301 madencinin hayatını kaybetmesinin ardından Soma Holding'e açılan tazminat davalarında, holdingin TKİ'den alacaklarının üzerine 300-500 bin TL arasında değişen miktarlarda ihtiyati haciz konulmaya başlandığını belirterek, şöyle devam etti:
"Soma Holding ise işçi yakınlarının ihtiyati hacizlerini boşa çıkarmak için TKİ'den gelecekte doğacak alacaklarını, kazadan 36 gün sonra bir bankaya temlik etmek üzere talepte bulunuyor. TKİ yönetimi ise bu talebi kabul ederek kazada yakınlarını kaybeden vatandaşların bu haklarının gasp edilmesi suçuna ortak oluyor. Sayıştay raporlarında ayrıntılarıyla açıklanan bu ahlak dışı, hukuk dışı, dalavereli iş ve işlemler, alt komisyon toplantısında AKP'li üyelerin oylarıyla üst komisyon gündeminden çıkarılmıştır."

Akar, denetimlerin en önemli işlevinin, tespit edilen yolsuzlukların bakanlık eliyle soruşturulması ve gereğinin yapılması olduğunu vurguladı. Denetlenmekten ve hesap vermekten korkan bakanlıkların, kendi kanuni sorumluluklarını yerine getirmek için Sayıştay Kanunu'ndaki bir açıklığı kullandığını savunan Akar, bunun giderilmesi için hazırladığı yasa teklifini KİT Komisyon Başkanlığı'na verdiğini belirtti.

Haydar Akar Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'ın 2013 yılında kendisine bağlı kurumlara gönderdiği yazıda, "Sayıştay'ın bulduğu eksiklikler, yolsuzluklar, soruşturulmasını istediği konulardaki taleplerini yerine getirmeyin. KİT Üst Komisyonu'nda görüşüldükten sonra talebe göre soruşturma yapılabilir" dediğini ileri sürdü.

Akar, şunları kaydetti:
"Ondan sonra Sayıştay'ın bu kurumlardaki denetimleri sonucunda tespit ettikleri olumsuzlukları Bakanlık teftiş kurullarından isteme olasılığı ortadan kalkmış. Sayıştay denetçilerinin istemesine rağmen, Bakanlık teftiş kurullarınca yerine getirilmemiş. Aynı yolu taze bakan, milli damat Berat Albayrak da izlemekte, Sayıştay'ın yapılmasını istediği soruşturmalar konusunda nihai kararı KİT Komisyonuna havale etmektedir."

İlginizi çekebilecek diğer haberler