On Girişimden Dokuzu İnternet Erişimine Sahip

Araştırma sonuçlarına göre, 10 ve daha fazla çalışanı olan girişimlerin İnternete erişim oranı 2015 yılında yüzde 92,5 oldu. Bu oran, 2014 yılında yüzde 89,9’du.

12-09-2015


Araştırma sonuçlarına göre, 10 ve daha fazla çalışanı olan girişimlerin İnternete erişim oranı 2015 yılında yüzde 92,5 oldu. Bu oran, 2014 yılında yüzde 89,9’du. Çalışan sayısı büyüklük gruplarına göre İnternet erişim oranları ise; 10-49 çalışanı olan girişimlerde yüzde 91,1 iken, 50-249 çalışanı olan girişimlerde yüzde 98, 250 ve üzeri çalışanı olan girişimlerde ise yüzde 99,5 oldu. Bilgisayar kullanım oranı 2015 yılında 10 ve daha fazla çalışanı olan girişimler için yüzde 95,2 iken 2014 yılında yüzde 94,4 idi. 

Web Sayfasına Sahip Girişimlerin Oranı Yüzde 65,5 Oldu
Girişimlerin yüzde 65,5’i 2015 yılında web sayfasına sahip iken, bu oran bir önceki yıl yüzde 56,6 idi. Web sayfası sahiplik oranı yüzde 90,9 ile en yüksek 250 ve üzeri çalışanı olan girişimlerde iken, bunu yüzde 79,7 ile 50-249 çalışanı olan girişimler ve yüzde 61,6 ile 10-49 çalışanı olan girişimler takip etti. 

Girişimlerin Yüzde 92,4’ü Genişbant Bağlantı Kullandı
Girişimlerin yüzde 92,4’ü 2015 yılında İnternete erişimde genişbant bağlantı kullandı. DSL bağlantı (ADSL, VDSL vb.) yüzde 88,1 ile İnternete erişimde en çok kullanılan genişbant bağlantı tipi oldu. Mobil genişbant bağlantı ise girişimlerin yüzde 66,9’u tarafından kullanıldı. 

İnternet kullanan girişimlerin abone oldukları İnternet bağlantı hızları dikkate alındığında, yüzde 44,1’i 10 Mbit/s altında, yüzde 40,3’ü 10-99 Mbit/s hız aralığında ve yüzde 15,6’sı ise 100 Mbit/s ve üzeri hızda İnternet kullandı. İnternet bağlantı hızları girişimin büyüklüğü ile artmaktadır.

Girişimlerin Yüzde 12,4’ü Online Satış Yaptı
Girişimlerin yüzde 12,4’ü 2014 yılında İnternet (web siteleri, online mağazalar ve mobil uygulamalar) üzerinden ve/veya Elektronik Veri Alışverişi (EDI) ile mal/hizmet siparişi aldı/satış yaptı. Çalışan sayısı büyüklük gruplarına göre bu oran 250 ve üzeri çalışanı olan girişimlerde yüzde 20,4 iken, 50-249 çalışanı olan girişimlerde yüzde 15,1 ve 10-49 çalışanı olan girişimlerde ise yüzde 11,5’tir.

Girişimlerin Yüzde 38,8’i Sosyal Medyayı Kullandı
Araştırma sonuçlarına göre 10 ve daha fazla çalışanı olan girişimlerin yüzde 38,8’i 2015 yılında sosyal medya uygulamalarını kullandı. Bu oran 2014 yılında yüzde 27,7 idi. Sosyal ağlar, yüzde 85,7 ile sosyal medya uygulamalarını kullanan girişimlerin en çok tercih ettiği sosyal medya uygulaması oldu. 

Kamu kurum ve kuruluşlarıyla iletişimde İnternet kullanma oranı yüzde 81,4 oldu. Girişimlerin kamu kurum ve kuruluşları ile iletişimde İnternet kullanma oranı 2014 yılında yüzde 81,4 oldu. Kamu kurum ve kuruluşlarıyla iletişimde İnterneti kullanan girişimler, yüzde 88,4 ile kamu kuruluşlarının web sayfasından bilgi almak, yüzde 69,1 ile kamu kuruluşlarının web sayfasından form almak/indirmek, yüzde 67,3 ile web üzerinden resmi formları doldurmak, yüzde 56,1 ile KDV beyannamesi vermek ve yüzde 58,9 ile SGK beyanları vermek için İnterneti kullandı.

EHA

Etiketler : On - Girişimden - Dokuzu - İnternet - Erişimine - Sahip -
İlginizi çekebilecek diğer haberler