Telefon
WhatsApp
En Yüksek İş Geliri Yükseköğretim Mezunlarının
300 X 250 Reklam Alanı

En yüksek yıllık ortalama esas iş geliri 87 bin 451 TL ile yükseköğretim mezunlarının oldu. Yıllık ortalama esas iş gelirleri sırasıyla yükseköğretim mezunlarında 87 bin 451 TL, lise ve dengi okul mezunlarında 62 bin 835 TL, lise altı eğitimlilerde 46 bin 916 TL olarak hesaplandı.

Gelir Dağılımı İstatistikleri'nin hesaplandığı Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması 2022 yılı sonuçlarına ilişkin gelir bilgileri, bir önceki takvim yılı olan 2021 yılını referans almaktadır. Gelir hesaplamalarında; hanehalkı gelirleri, hanehalkı büyüklüğü ve kompozisyonu dikkate alınarak eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert gelirine dönüştürülmektedir.

Son yapılan araştırma sonuçlarına göre; en yüksek eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert gelirine sahip % 20'lik grubun toplam gelirden aldığı pay bir önceki yıla göre 1.3 puan artarak % 48'e çıkarken, en düşük gelire sahip % 20'lik grubun aldığı pay 0.1 puan azalarak % 6 oldu.

Gini Katsayısı 0.415 Olarak Tahmin Edildi
Gelir dağılımı eşitsizliği ölçütlerinden olan Gini katsayısı, sıfıra yaklaştıkça gelir dağılımında eşitliği, bire yaklaştıkça gelir dağılımında bozulmayı ifade etmektedir. Gini katsayısı hesabında hanenin ve fertlerin elde ettiği yıllık gelirlerin toplamından, gelir referans döneminde ödenen vergiler ve diğer hane veya kişilere yapılan düzenli transferler düşüldükten sonra bulunan hanehalkı kullanılabilir geliri kullanılmaktadır.

Daha önceki yıllarda eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert geliri üzerinden hesaplanan Gini katsayısı; yapılan sosyal transferlerin gelir dağılımı üzerindeki etkisini görmek amacıyla tüm sosyal yardımlar hariç ve emekli ve dul-yetim maaşı dahil diğer tüm sosyal transferler hariç tutularak iki farklı yöntemle de ayrıca hesaplandı.

En son yapılan araştırma sonuçlarına göre Gini katsayısı bir önceki yıla göre 0.014 puan artış ile 0.415 olarak tahmin edildi. Tüm sosyal transferler hariç tutulduğunda Gini katsayısı 0.487, emekli ve dul yetim maaşı dahil diğer tüm sosyal transfer gelirleri hariç tutulduğunda ise 0.423 olarak tahmin edildi.

Toplumun en yüksek gelir elde eden % 20'sinin elde ettiği payın en düşük gelir elde eden % 20'sinin elde ettiği paya oranı şeklinde hesaplanan P80/P20 oranı 7.6'dan 7.9'a, gelirden en fazla pay alan % 10'unun elde ettiği gelirin en az pay alan % 10'unun elde ettiği gelire oranı şeklinde hesaplanan P90/P10 oranı ise 13.7'den 14.2'ye yükseldi.

Yıllık ortalama hanehalkı kullanılabilir geliri 98 bin 416 TL oldu. Türkiye'de yıllık ortalama hanehalkı kullanılabilir geliri % 28.3 artarak 2022 yılı anket sonuçlarına göre 98 bin 416 TL oldu. Yıllık ortalama eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert geliri 48 bin 642 TL oldu. Türkiye'de yıllık ortalama eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert geliri bir önceki yıla göre % 30.1 artarak 37 bin 400 TL'den 48 bin 642 TL'ye yükseldi.

En yüksek yıllık ortalama eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert geliri tek kişilik hanelerde oldu. Yıllık ortalama eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert gelirlerinde en yüksek gelir, geçen yıla göre 13 bin 257 TL artarak 62 bin 554 TL ile tek kişilik hanehalklarının oldu. Çekirdek aile bulunmayan birden fazla kişiden oluşan hanehalklarının yıllık ortalama eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert geliri 60 bin 696 TL iken tek çekirdek aileden oluşan hanehalklarında bu değer 49 bin 902 oldu. En düşük yıllık ortalama eşdeğer kullanılabilir hanehalkı fert gelirine sahip hanehalkı tipi ise 36 bin 210 TL ile en az bir çekirdek aile ve diğer kişilerden oluşan hanehalkları oldu.

Toplam gelirden en yüksek payı % 46.2 ile maaş ve ücret geliri aldı. Toplam gelir içerisinde en yüksek payı, % 46.2 ile bir önceki yıla göre 0.9 puan azalan maaş ve ücret geliri aldı. İkinci sırayı % 21 ile önceki yıla göre 3.5 puan artan müteşebbis geliri alırken üçüncü sırayı % 20.2 ile önceki yıla göre 3.7 puanlık azalış gösteren sosyal transfer geliri oluşturdu. Tarım gelirinin müteşebbis geliri içindeki payı % 19.8 olurken, emekli ve dul-yetim aylıklarının sosyal transferler içindeki payı ise % 89.8 olarak gerçekleşti.

En yüksek yıllık ortalama esas iş geliri 87 bin 451 TL ile yükseköğretim mezunlarının oldu. Yıllık ortalama esas iş gelirleri sırasıyla yükseköğretim mezunlarında 87 bin 451 TL, lise ve dengi okul mezunlarında 62 bin 835 TL, lise altı eğitimlilerde 46 bin 916 TL, bir okul bitirmeyenlerde 34 bin 755 TL ve okur-yazar olmayan fertlerde 25 bin 406 TL olarak hesaplandı. Geçen yıla göre yıllık ortalama esas iş gelirinde en yüksek artış % 34.1 ile bir okul bitirmeyen, en düşük artış ise % 28.1 ile okur-yazar olmayan fertlerde oldu.

Yıllık ortalama esas iş gelirinde en yüksek artış % 41.3 ile tarım sektöründe oldu. Esas iş gelirleri sektörel ayrımda incelendiğinde; en yüksek yıllık ortalama gelirin 66 bin 072 TL ile hizmet sektöründe, en düşük yıllık ortalama gelirin ise 46 bin 106 TL ile tarım sektöründe olduğu görüldü. Bir önceki yıla göre; yıllık ortalama esas iş gelirinde en yüksek artış % 41.3 ile tarım sektöründe gözlenirken, bunu % 35.5 ile inşaat sektörü izledi. Diğer taraftan sanayi sektöründe % 32.1, hizmet sektöründe ise % 29.1 artış gözlendi.

En yüksek yıllık ortalama esas iş geliri 220 bin 482 TL ile işverenlerin oldu. Yıllık ortalama esas iş gelirleri sırasıyla işverenlerde 220 bin 482 TL, kendi hesabına çalışanlarda 58 bin 697 TL, ücretli maaşlılarda 56 bin 899 TL ve yevmiyelilerde 25 bin 632 TL olarak hesaplandı. Geçen yıla göre en yüksek artış % 61.8 ile işverenlerde, en düşük artış ise % 21.5 ile ücretli maaşlılarda oldu.

En düşük gelir TRB2 (Van, Muş, Bitlis, Hakkari) bölgesinde gerçekleşti. Son yapılan araştırma sonuçlarına göre, Türkiye'de yıllık ortalama eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert geliri 2022 yılında 48 bin 642 TL iken, İBBS 2. Düzey bölgeleri itibarıyla en yüksek olduğu bölge 69 bin 904 TL ile TR10 (İstanbul) bölgesi oldu. Bu bölgeyi, 59 bin 798 TL ile TR51 (Ankara) bölgesi ve 59 bin 272 TL ile TR31 (İzmir) bölgesi izledi. En düşük yıllık ortalama eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert geliri ise 23 bin 063 TL ile TRB2 (Van, Muş, Bitlis, Hakkari) bölgesinde gerçekleşti.

Gelir eşitsizliği en az TRB1 ve TR81 bölgelerinde oldu. Son yapılan araştırma sonuçlarına göre P80/P20 oranı Türkiye'de 7.9 iken, bu değerin en düşük olduğu İBBS 2. Düzey bölgeleri 4.5 ile TRB1 (Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli) ve TR81 (Zonguldak, Karabük, Bartın) olurken bu bölgeleri 4.9 ile TR42 (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova) bölgesi izledi. P80/P20 oranının en yüksek olduğu İBBS 2. Düzey bölgeleri ise 8.1 ile TR10 (İstanbul), 7.9 ile TRA2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan) ve 7.4 ile TR52 (Konya, Karaman) oldu.

Bir önceki yıla göre son % 10'luk grupta olanların % 70.5'i aynı gelir grubunda kaldı. Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırmasının panel bir çalışma olması nedeni ile ilk defa bu yıl yıllar itibarıyla geçiş istatistikleri üretildi. Eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert gelirine göre sıralı % 10'luk gelir grupları itibarıyla fertlerin bir önceki yıla göre yüzdelik geçişleri incelendiğinde; bir önceki yılda birinci % 10'luk grupta olan fertlerin 2022 yılında % 55.4'ünün, son % 10'luk grupta olan fertlerin ise % 70.5'inin gelir grubu değişmedi. Ayrıca 2021 yılında birinci % 10'luk grupta olan fertlerin % 23.7'sinin 2022 yılında gelir grubu birden fazla yükseldi. Son % 10'luk grupta olan fertlerin ise % 8.3'ünün gelir grubu birden fazla düştü.

Bir önceki yılda işsiz olan fertlerin % 45.4'ü 2022 yılında çalışmaya başladı. Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması panel veriden elde edilen sonuçlara göre 2021 yılında işsiz olan fertlerin % 45.4'ü 2022 yılında çalışmaya başladı. Faaliyet durumu 2021 yılında çalışan olarak belirlenen fertlerin 2022 yılında % 90.5'i çalışma hayatına devam etti. Bir önceki yıl işgücüne dahil olmayan fertlerin ise % 11.4'ü işgücüne katıldı.

Anasayfa Reklam Alanı 1 728x90

0 Yorum

Henüz Yorum Yapılmamıştır.! İlk Yorum Yapan Siz Olun

Yorum Gönder

Lütfen tüm alanları doldurunuz!

300 X 250 Reklam Alanı

Puan Durumu

Takım OM G M P
1 GS  Galatasaray 38 33 2 102
2 FB  Fenerbahçe 38 31 1 99
3 TS  Trabzonspor 38 21 13 67
4 İBFK  Başakşehir 38 18 13 61
5 KSM  Kasımpaşa 38 16 14 56
6 BJK  Beşiktaş 38 16 14 56
7 SVS  Sivasspor 38 14 12 54
8 ALNY  Alanyaspor 38 12 10 52
9 ÇRZ  Ç.Rizespor 38 14 16 50
10 ANT  Antalyaspor 38 12 13 49
11 GFK  Gaziantep FK 38 12 18 44
12 ADS  Adana Demir. 38 10 14 44
13 SAMS  Samsunspor 38 11 17 43
14 KYS  Kayserispor 38 11 15 42
15 HTY  Hatayspor 38 9 15 41
16 KON  Konyaspor 38 9 15 41
17 MKE  Ankaragücü 38 8 14 40
18 FKGK  Karagümrük 38 10 18 40
19 PNDK  Pendikspor 38 9 19 37
20 İST  İstanbulspor 38 4 27 16

Reklam

300 X 250 Reklam Alanı

Yazarlarımız

Editörün Seçimi

İstanbul Nöbetçi Eczaneler

Sidebar Alt Kısım İkili Reklam Alanından İlki 150x150
Sidebar Alt Kısım İkili Reklam Alanından İlki 150x150

E-Bülten Aboneliği